calepinage-carrelage

Een prachtig interieur hebben is de droom ons allemaal. Iedereen wil een leuke plek om in te wonen waar anderen bewonderend kunnen rondkijken. Hoe je je tegels plaatst is een belangrijk element voor de uitstraling van je huis. Als je in zee gaat met professionele tegelzetters, maken ze voor jou eerst een schetstekening vooraleer ze aan het werk beginnen. We leggen voor jou even uit hoe dit werkt en welke stappen we zullen ondernemen.

Definitie van vloerplan?

Een vloerplan is een effectieve manier om de plaatsing van tegels voor te bereiden.
Het maken van een vloerplan is de eerste stap, de profesionele tegelzetter of bouwmeester maakt een schets van het verwachte resultaat en de uiteindelijke positionering van de tegels. Het vloerplan zorgt voor de basis van alle elementen in de kamer. Dit moet worden uitgevoerd vooraleer de tegels geplaatst worden om een perfect overzicht te hebben van het werk. Voor je de tegels definitief legt, is het aangeraden om ze eerst eens uit te leggen.

We stellen je verschillende methodes voor, voor het maken van het vloerplan. Je kan starten met het totaalplaatje om daarna de uitsnijdingen te doen of omgekeerd. Je kan ook kiezen om het vloerplan in het begin slechts gedeeltelijk te maken en aan de zijkanten een heel of half vloerelement te zetten. Sommige mensen kiezen bewust voor het halve element omdat dit een mooier resultaat geeft.

Vloerplan om wat te doen?

Hoewel de keuze van de tegels afhangt van je smaak, moet je rekening houden met het ontwerp van het vloerplan. Je zal snel merken dat het strikt volgen van het plan talloze voordelen heeft. Je krijgt een vooruitblik op het eindresultaat en het is makkelijker om het aantal benodigde tegels te bepalen. Bovendien vergemakkelt het later de plaatsing van de tegels en vermijd je zo onnodige uitgaves. Je tegels zullen ook sneller geplaatst worden als je je kan baseren op je vloerplan.

Hoe voer je een vloerplan uit?

Voor je start met het plaatsen van de tegels, moet je beschikken over het nodige materiaal. Volg volgende stappen voor een perfecte uitvoering:

  • Reken uit hoeveel tegels je nodig hebt

Om te bepalen hoeveel tegels je nodig hebt, start je met het meten van de oppervlakte van de kamer. Om deze stap eenvoudiger te maken, kan je een schets maken en de kamer indelen in verschillende rechthoeken en vierkanten. Bij een ronde kamer, kies je beter voor het opdelen in rechthoekige vakken. Wanneer je de totale te betegelen oppervlakte hebt bepaald, deel je dit getal door de oppervlakte van één tegel om zo het exacte aantal tegels te bepalen. Koop 5 à 10 % meer dan het benodigde aantal tegels, voor het geval er tijdens de werken een tegel zou breken. Je kan ook gebruik maken van applicaties of programma’s om de nodige hoeveelheden te berekenen.

Hoe groot je tegel is, hangt af van je persoonlijke voorkeur. Laat je daarom adviseren door je koper of vakman.

  • Een installatieplan

Je kan kiezen voor tegels die samen een patroon volgen of die verschillende patronen hebben. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om je tegels diagonaal of geruit te plaatsen.

vloerplan

  • Het startpunt van de installatie

De bepaling van het startpunt is erg belangrijk. Om juist te kiezen, teken je een mediaan van het gedeelte dat betegeld moet worden. Bij een rechthoekige of vierkante kamer, meet je simpelweg de hoeken en teken je twee lijnen in het midden van de kamer om een rechte hoek te verkrijgen. Als je een ronde, driehoekige of andere vorm van kamer hebt, is het aangeraden om met krijt de belangrijkste lijnen te tekenen, zodat je vanuit die lijnen het midden en het startpunt kunt berekenen.

  • De plaatsing van de ijkpunten

Wanneer je weet waar het startpunt zich zal bevinden, moet je overgaan tot de tracering van de ijkpunten. Deze zullen de plaatsing van de tegels vergemakkelijken en zorgen dat je op een heel precieze manier te werk kan gaan. Om deze actie te vereenvoudigen, volstaat het om gebruik te maken van een tegelzetter touw of regels van 2 of 3 meter, …

  • De “voorlopige” plaatsing

De voorlopige plaatsing is een stap die je zeker niet mag vergeten tijdens het vloerplan, vooral niet bij heel kleine oppervlaktes. Het is een procedure die bestaat uit het plaatsen van de tegels zonder ze aan elkaar te plakken. Je kan gebruik maken van plastieken ruitjespatronen om het voorlopige resultaat al te bekijken. Deze stap is noodzakelijk wanneer je niet gekozen hebt voor een eenvoudige plaatsing of wanneer de tegels niet allemaal dezelfde kleur hebben. Via de voorlopige plaatsing kan je het resultaat op voorhand bekijken en zien of je voldoende tegels hebt om aan de uitvoering te starten.

Voor een eenvoudige plaatsing, leg je de tegels in twee loodrechte lijnen. Voor een meer complexe plaatsing, wordt het aangeraden om nummers aan te brengen op elke tegel om ze daarna correct te kunnen plaatsen en fouten te vermijden.

  • Het plaatsen van de tegels

Als je al deze stappen doorlopen hebt, kan je starten met de voorbereiding van de mortellijm en het plaatsen van de tegels.

Het plaatsen van tegels moet goed worden aangepakt. Om een mooi en kwalitatief resultaat te verkrijgen, raden we je ten sterkste aan om je te baseren op een vloerplan en alle stappen te doorlopen. Hoewel deze techniek heel wat werk vraagt, helpt het je om gericht en gepland te werk te gaan. Deze techniek kan ook worden toegepast op het plaatsen van platen, keien, bakstenen, enz.

Category : Techniek / Publié le 26 Nov 2017