betegeling-soms-hol

Om mee te zijn met de tendens heeft u gekozen voor tegels met grote afmetingen om de vloer van uw woning te bekleden. Nochtans ervaart u na enkele maanden dat uw vloer hier en daar hol klinkt. U zou daar natuurlijk graag de redenen van weten om de nodige maatregelen te kunnen treffen om te vermijden dat uw vloerbedekking nog verder aftakelt.

Steeds grotere en grotere tegels, die steeds dunner en dunner worden.

Vroeger waren de meest courante afmetingen 15 op 15 cm en 30 op 30 cm. Tegenwoordig worden deze formaten vervangen door grotere formaten, waarbij 45 op 45 cm de standaard geworden is. Ook tegels van 60 op 60 cm zijn courant en de tendens eindigt ook daar nog niet, want de fabrikanten produceren nu ook tegels die niet alleen nog groter, maar dikwijls ook dunner zijn. De kleine dikte van deze tegels vereist dan ook de tussenkomst van specialisten die thuis zijn in het gebruik van de noodzakelijke technieken om tegemoet te komen aan de belangrijkste vereisten in termen van verlijming en uitvoeringstermijnen om het risico op een hol geluid te vermijden.

De aard van het “holle geluid” herkennen

Eerst en vooral is het belangrijk om het verschil te kunnen uitmaken tussen een “hol geluid” dat veroorzaakt wordt door het loskomen van verschillende tegels en het “hol geluid” dat hier en daar voorkomt door tegels die naast een hard object staan of ermee in contact komen.
In het eerste geval gaat het “hol geluid” dikwijls samen met een afwisseling van de voegen en een ritseling onder elke stap. Dit soort geluid kan te wijten zijn aan het bestaan van zones die geen enkel contact met de mortel hebben. In principe heeft dit geen enkele impact op de duurzaamheid van het werk, op voorwaarde dat men een tegel heeft gekozen die voldoende dik is en dat de betegeling normaal uitgevoerd werd.
Als de betegeling daarentegen een “hol geluid” maakt wanneer hij een stoot krijgt van een hard voorwerp (een metalen instrument, sleutels, muntstukken, enz.…) en het geluid over een zeker aantal tegels te horen is, moet dit geval wel ernstig genomen worden. Het zou kunnen zijn dat de betegeling inderdaad hier en daar volledig losgekomen is en dat ze op korte termijn zullen aftakelen.
Als het “hol geluid” daarentegen slechts vastgesteld wordt bij enkele tegels zonder afwisseling van voegen, dan is het geluid te wijten aan een lokale niet-hechting van het hechtingsproduct met de tegels. Het fenomeen kan het resultaat zijn van een luchtbel die ontstaan is tijdens het leggen van de betegeling. Het contact tussen de ondergrond en de tegels bevat dus enkele gebreken. Een holle ruimte ontstond tussen de mortel en de tegels. Het risico op lokale holten is groter bij tegels met een groter formaat. Deze holte kan dus ook het loskomen van de tegel met zich meebrengen. De tegels dragen ook het risico dat ze in twee breken.

Hoe kan men nu vermijden dat de betegeling hol klinkt?

Tegels met grotere dimensies zitten immers in de lift, zowel wat binnenhuisinrichting als wat inrichting buitenshuis betreft. Nochtans brengt het leggen van deze tegels vaak technische problemen met zich mee, namelijk tegels die holklinken, als ze niet volgens de regels van de kunst gelegd worden. De keuze van deze soort bekleding vereist de tussenkomst van een gekwalificeerd vakman die in staat is om op doeltreffende wijze de coördinatie tussen zijn werk en een efficiënt beheer van zijn planning te kunnen verzekeren, zodat hij de uitdrogingstijd kan respecteren om een goede hechting van de tegels en het hechtingsmateriaal te verzekeren.
De keuze van de lijm, de mortel en de mortellijm is natuurlijk ook van belang. Tegels in keramiek zijn niet zo poreus. Vandaar dat, als de tegelzetter het lijmproduct enkel in het midden van het elk vierkant aanbrengt, het drogen niet altijd op de juiste wijze gebeurt, voornamelijk voor vierkanten die een grotere afmeting hebben. Deze methode kan dus de hechting aan de ondergrond schaden. Het leggen van vierkanten met grotere afmetingen vereist zeker de tussenkomst van een specialist ter zake. Men moet hier zeker de methode van dubbele verlijming toepassen ofwel kiezen voor een dekvloer met versnelde verharding. Deze laatste mogelijkheid biedt de kans om de periode van het uitvoeren van de werken, korter te maken, maar ze kan er wel voor zorgen dat er problemen ontstaan bij het loslaten van de betegeling, indien het drogen normaal niet onder droge omstandigheden gebeurt. Men moet eveneens vermijden dat de tegels na het leggen en de droogtijd, bloot gesteld worden aan langdurige of herhaaldelijke vochtigheid.

Besluit

U kent nu de verschillende redenen die aan de oorsprong kunnen liggen van het holklinkende tegels. Om een dergelijk ongemak te vermijden, is het belangrijk dat u beroep doet op een vakman die in staat is om de maatregelen die men moet nemen bij het leggen van tegels met grote afmetingen, toe te passen. De tussenkomst van een specialist betekent ook een garantie op kwaliteitsvol en duurzaam werk.

Category : Techniek / Publié le 03 Sep 2017