pourquoi-carrelage-se-fend

Uw tegels vertonen hier en daar barstjes. U wil dit probleem niet te licht opnemen om te voorkomen dat de duurzaamheid van de vloer van uw huis in gevaar komt. Voordat u beroep wenst te doen op een vakman om herstellingswerken uit te voeren, zou u toch willen weten wat de verschillende redenen zijn die aan de oorsprong liggen van deze barsten. Zo kan u zich het risico op nieuwe problemen besparen. Waarom barsten tegels? Enkele antwoorden.
Het barsten en loskomen van tegels kan gebeuren na een bepaalde periode. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken hiervoor, zoals een slordige afwerking, esthetische spanningen, een zwaar voorwerp dat op de vloer gevallen is of het feit dat men niet de nodige tijd heeft genomen om het werk behoorlijk te doen. De barsten ontwikkelen zich gewoonlijk in de meest gevoelige zones van de woning, zoals bij deuropeningen, plaatsen waar meer gewicht dan elders moet gedragen worden, uit- of inspringende hoeken, plaatsen in de nabijheid van een raampartij. Deze tekenen van verwering getuigen van een vervorming van de ondergrond van de betegeling. Wat zijn daarvan nu de belangrijkste redenen?

waarom-barst-een-tegel

De ontoereikendheid van het type tegel

Er mag geen voorrang gegeven worden aan het esthetische aspect ten nadele van de kwaliteit. De keuze van de tegels voor de vloer of voor de muren, moet beantwoorden aan bepaalde criteria. Om u zicht te geven op het juiste type tegel, is het sterk aan te raden om advies in te winnen bij een professionele tegelzetter. Bij de aankoop is het eveneens nodig om aandachtig de verklaring van prestaties (DOP) en technische fiche onder de loep te nemen.

Een slechte plaatsing, een lijm of verlijming die niet past

Het barsten van tegels kan het gevolg zijn van een slechte plaatsing. De tegelzetter was reeds begonnen met het plaatsen van de tegels terwijl de dekvloer nog niet helemaal droog was. Tijdens het drogen heeft de ondergrond zich dus bewogen en dit fenomeen ligt aan de basis van het barsten.
Naast de vroegtijdige plaatsing op een recente dekvloer, kan ook een slechte samenstelling van de ondervloer barsten in tegels veroorzaken. Het kan zijn dat de mortel te veel cement of overvloedig veel water bevat. Een te grote inkrimping van de mortel of van de ondervloer of het niet naleven van de maatregelen die van toepassing zijn op een dekvloer, vormen dan weer andere redenen om van een slechte betegeling te spreken.
De kwaliteit van de lijm en van het lijmproces spelen eveneens een belangrijke rol om de duurzaamheid van het werk te verzekeren. De gebruikte lijm moet overeenkomen met het soort tegel. Daarenboven worden tegels van 15 op 15 niet op dezelfde wijze gelegd als tegels met grotere afmetingen. Die laatsten vereisen een dubbele verlijming: op de achterkant van de tegel en op de dekvloer. En een verkeerde dosering van de lijmmortel kan een vroegtijdige aftakeling van de bekleding veroorzaken. Het is van groot belang om de aanbevelingen van de fabrikant op te volgen om de garantie te hebben dat het resultaat aan uw verwachtingen voldoet en dat u een kwaliteitsbetegeling krijgt die ook duurzaam is.

Het verzakken of bezinken van de dragende ondergrond

In het geval dat de betegeling ondersteund wordt door een houten vloer, kan overmatig doorbuigen tussen de balken hiervan, aan de oorsprong liggen van het barsten van de tegels. Een betonnen dal kan ook plaatselijk inklinken als ze te zwaar belast wordt en indien de structuur niet versterkt werd.
Tegenwoordig bevatten vloerplaten ook elementen voor thermische en geluidsisolatie. Soms worden ze ook gebruikt als ondersteuning voor systemen van vloerverwarming. Een tekort bij het uitvoeren van de werkzaamheden met deze elementen kan eveneens inklinken veroorzaken. De barsten op het niveau van de tegels verraden de zwakke punten van het geleverde werk.
Vooraleer de betegeling wordt aangepakt, dient dus eerst een versteviging van de draagvloer te gebeuren. Aarzel niet om in voorkomend geval beroep te doen op de tienjarige garantie van de constructeur.

Het ontbreken van dilatatievoegen

De dilatatievoegen (bij verdeling of aan de buitenranden) zijn van uiterst belang voor een tegelvloer. De plaatsing van deze elementen is immers onontbeerlijk wanneer de te betegelen oppervlakte groter is dan 40 m². Ze dienen als verbinding tussen de verschillende materialen of als verdeling over grotere oppervlakten. Naast het esthetische aspect, geven ze ook een zekere flexibiliteit aan de materialen, waardoor barsten na verloop van tijd vermeden worden. Het ontbreken ervan kan dus ook aan de oorsprong liggen van het barsten van tegels.

Besluit

Uit alles wat we gezegd hebben, blijkt dat talrijke factoren aan de oorsprong kunnen liggen van het barsten van tegels. Het essentiële bestaat erin dat men juist teruggaand moet ontdekken wat de oorsprong van het probleem juist is, alvorens men herstellingswerken aan de bovenlaag van de bekleding kan laten uitvoeren. Doe dus beroep op een professionele tegelzetter om een voorafgaande diagnose te laten doen en om u goede raad te geven om zo na enkele jaren de vorming van nieuwe barsten te vermijden.

Category : Techniek / Publié le 27 Aug 2017