lire-devis-carreleur

Als men de prijsopgave van een tegelzettersbedrijf binnenkrijgt, is het eerste waar onze aandacht naartoe gaat natuurlijk de totaalprijs. Maar …

Zelfs de kleinste details tellen mee

Om diverse offertes van verschillende ondernemers het best met elkaar te kunnen vergelijken, is het nodig dat elk element afzonderlijk bekeken wordt en dat men zich niet enkel concentreert op datgene waarvan men denkt dat het, het voornaamste is. En zo zal de particulier, voor wat de betegeling betreft, naast de prijs van het werk ook aandacht moeten besteden aan eventuele aanduidingen betreffende technische details over het zetten zelf, voor de eigenschappen van de materialen en wat ze kosten. Men zal ook aandacht moeten hebben voor het zetten van de tegels, of er geen andere noodzakelijke stappen gezet dienen te worden opdat de bekleding volledig zou slagen: het plaatsen en wegdoen van bestaande ondergronden als dat nodig is, het opvullen van onregelmatigheden en het voorbereiden van de ondergrond. Een vakman in het tegelzetten zal zijn offerte in detail opstellen opdat zijn klant een juist inzicht zou hebben over de kost van elk van de verschillende onderdelen van de offerte.

In geval van bijkomende prestaties of een andere oppervlakte, kan men dus het bijkomende bedrag in alle transparantie herberekenen.

Indien de vakman tegelzetter u een te oppervlakkige offerte toestuurt, moet u een offerte eisen waarin alle details opgesomd staan betreffende de tegels, het type van plaatsing en de voorbereidende werken.

De eventuele verplichtingen en het vermelden van de toe te passen geldende normen

Het is raadzaam om aan de toekomstige bouwheer de raad te geven om inlichtingen in te winnen bij verschillende diensten (de Kruispuntbank Ondernemingen, de Bouwconfederatie,…) omtrent de “ernst” van de ondernemer via het registratienummer (nakijken of hij het beroep mag uitoefenen, de inschrijvingsdatum, de solvabiliteit, of er fiscale en sociale schulden zijn, de identificatie van de uitbaters). Dat zou dan reeds de negatieve verrassingen aanzienlijk kunnen verminderen…

 

Maar hoeveel kost het nu echt om te betegelen?

De kosten om een betegeling uit te voeren bestaan over het algemeen uit twee belangrijke elementen: de kost van de handenarbeid (per m² of per uur) en het geheel van de prijs van de tegels, de producten nodig voor de plaatsing en de verschillende benodigdheden.

Meestal is de prijs van de tegels niet het enige element dat invloed heeft op de offerte van de tegelzetter. Er is eveneens het legplan en de manier van plaatsen, het aantal snijdingen dat gedaan moet worden, de soort en de kwaliteit van de ondergrond, de toegankelijkheid (gelijkvloers, 1ste verdieping, … parkeerkosten), bescherming van het meubilair, … het dagelijkse opruimen.

Besluit

De prijs is niet het eerste en enige element dat een ernstige prijsofferte kan bepalen. Er zijn eveneens verschillende andere details waar men aandacht aan moet schenken, bijvoorbeeld de techniek en de plaatsingswijze en de technische karakteristieken van de tegels, om er maar enkele te noemen.

 

Category : Tips / Publié le 25 Jun 2017