pourquoi-carrelage-se-decolle

Niettegenstaande de kwaliteit van de werken die men in huis heeft uitgevoerd, kan het op een bepaalde dag gebeuren dat de tegels van de keuken of de badkamer los komen of omhoog geduwd worden. Wat zijn hiervoor de redenen en hoe kan men dit oplossen?

waarom-komen-tegels-los

De redenen waarom uw tegels loskomen

Het loskomen, het omhoog geduwd worden of het barsten van de tegels kan verschillende oorzaken hebben, waaronder de temperatuurswisseling, de wisselingen in luchtvochtigheid of het ontbreken van voegen aan de buitenkant. Indien men tegels gelegd heeft op een houten ondergrond, kan de instabiliteit ervoor zorgen dat de tegels loskomen. Er kunnen ook andere redenen zijn die zorgen voor deze beschadigingen, maar welke die ook zijn, ze zorgen er allemaal voor dat er beschadigingen optreden door het plotseling omhoog duwen van de bekleding. Ze kunnen ook veroorzaakt worden door een voortschrijdend loskomen van een breuk die sporen van barsten gaat vertonen.

Het loskomen van tegels

Als de tegels gaan loskomen vertonen ze niet langer een gelijkmatig vlak oppervlakteniveau. Die schade kan zich voordoen in een bepaald gedeelte van de ruimte of geleidelijk aan zich over de hele ruimte verspreiden. In elk geval, kan het het gevolg zijn van een slechte voorbereiding, menging en toepassing van de gebruikte mortel tijdens het plaatsen. Dat tast natuurlijk de hechting van alle tegels aan, vooral als ze met dezelfde verbindingsmaterie geplaatst werden.

Deze schade kan ook veroorzaakt worden door gebreken aan de ondergrond, die er al waren voor het plaatsen van de tegels. Een onnauwkeurige reiniging waardoor sporen van stof en zand achtergebleven waren kan ook een oorzaak zijn.

Een egalisatie die slecht of haastig werd uitgevoerd, kan eveneens aan de basis liggen van onregelmatigheden aan de oppervlakte. Hetzelfde betreft de ondervloer en de afwerklaag waarvan de nivellering niet juist is gebeurd, waardoor dit dus nefaste gevolgen voor de betegeling met zich meebrengt.

Een slechte bereiding van de lijm of het niet naleven van de instructies van de fabrikant kan ook zorgen voor ondoeltreffend gebruik, wat ervoor zorgt dat de tegels zich niet juist kunnen hechten.

Het omhoog duwen van de tegels

Deze andere schademogelijkheid bestaat erin dat de tegels plotseling omhoog geduwd worden, en meestal ook hierbij een hol geluid met zich meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een opwarming van de tegels terwijl daartegenover de ondergrond nog een lagere temperatuur heeft. Dit brengt een driedimensionale wisseling op thermo-hygrometrisch vlak met zich mee, dus een temperatuursverschil of verschil in vochtigheid die niet door de ondergrond wordt opgenomen.

Men denkt ook dat het ontbreken van kleinere tussenruimtes en van voegen aan de rand het omhoogduwen van dit soort vloertegels in de hand werkt. Op het ogenblik dat de tegels loskomen, kan de deining van de houten vloer ze ook doen omhoog komen. Als daarbij dan nog gebreken betreffende het bindmateriaal of de lijm komen, heeft men uiteraard een explosief samenspel dat ervoor zorgt dat de tegels onverwacht omhoog gestoken worden.

Het barsten of breken van de tegels

Het barsten van de tegels vertoont zich onder de vorm van lijntjes die zich in alle richtingen verspreiden. Deze gaan we vooral vinden op de meest gevoelige plaatsen van de ruimte zoals bij de deurdoorgang, voor een glaspartij, in- of uitspringende hoeken, enz… Deze tegelbeschadiging kan ook te wijten zijn aan de instabiliteit van de houten vloer die dient als ondersteuning, een onevenwicht dat het gevolg is van het doorbuigen van het hout tussen de draagbalken.

De barsten in de tegels kunnen ook het gevolg zijn van een gebrek aan versteviging op plaatsen van de ondergrond die meer gebogen zijn dan op andere plaatsen. Ook het onregelmatig plaatsen van thermische isolatie of geluidsisolatie met builen en holtes kan het barsten van de vloertegels met zich meebrengen.

Dat geldt ook voor het verkeerd installeren van het kruisen van de voegen van de bouwwerken in geval van een onderbreking en verandering van materiaal… De gevolgen zijn hetzelfde in het geval dat de afdichtingslaag of de mortel samentrekt en in geval van een te vroege plaatsing op een recente ondergrond.

Mortel die meer cement bevat dan water of omgekeerd, en waarbij de vereiste doseringen niet gerespecteerd werden, brengt ook gebreken met zich mee bij het plaatsen van tegels. Dat is vooral ook het geval bij het werken op vloerverwarming. Als de toepassingsmodaliteiten niet gevolgd worden, kan dit zorgen voor barsten in de tegels die de vloer bekleden.

De oplossingen en alternatieven

Om al deze ongemakken te vermijden, volstaat het om zich van een goede uitvoering van de betegeling te verzekeren, vooral in het geval dat de tegels gelegd worden op vloerverwarming. De ruimte voorverwarmen en zeker niet de tegels beginnen leggen binnen de twee dagen nadat de vloerverwarming werd gelegd, kan al helpen om het loskomen, het barsten of het opheffen van de vloer te vermijden. Het is van uiterst belang om de droogtijd tussen de realisatie van de afwerklaag en het plaatsen van de tegels te respecteren.

Om deze schadegevallen te vermijden is het nodig om vooraf zowel oog te hebben voor de soort en de staat van de ondergrond en de bijhorende afwerklaag, alsook voor de vlakheid van de ondergrond en de dikte en dosering van de mortel die gebruikt wordt.

Category : Techniek / Publié le 23 Jul 2017