Betegeling op tegeldragers wordt steeds populairder bij mensen die houden van deze moderne techniek die hen de mogelijkheid biedt om snel over een robuuste, praktische en duurzame terrasbedekking te beschikken. Dit type betegeling is eveneens de ideale oplossing voor een vloer die niet perfect vlak is, aangezien de tegeldragers makkelijk af te stellen zijn zodat deze imperfectie van de ondergrond niet waar te nemen valt. Ontdek de verschillende goede redenen om te kiezen voor een betegeling op tegeldragers voor de bedekking van uw terras!

Niet meer nodig om het terrein te egaliseren

De tegeldragers bestaan in verschillende groottes en sommige zijn afstelbaar. Zo kunnen ze worden aangepast aan alle bijzonderheden van een terrein, zelfs indien het hellend of oneffen is. Om een vlakke ondergrond voor uw betegeling te verkrijgen, volstaat het de zelfnivellerende schijf te gebruiken die onder de tegeldrager zal worden bevestigd om een helling van ongeveer 5% op 1 meter te compenseren. Door de keuze voor betegeling op tegeldragers worden saaie werkzaamheden vermeden die verbonden zijn aan het afvlakken van de ondergrond waarop het terras dient te worden geplaatst.

Bepaalde tegeldragers kunnen worden afgesteld na de plaatsing van de bedekking, zonder dat u de betegeling dient uit te breken. Ze zijn voorzien van een verstelbare kop of basis waardoor hun positie opnieuw kan worden ingesteld zonder de tegels aan te raken die er op steunen.

Geen betonnen dekvloer noch verlijming

Betegeling op tegeldragers is een praktische en interessante optie omdat er geen betonnen dekvloer dient te worden uitgevoerd voor de plaatsing van de betegeling, en er ook geen tegels dienen te worden gelijmd. Het volstaat de vijzels te regelen om de onregelmatigheden in het terrein te compenseren.

Voor de betegeling heeft u de keuze tussen verschillende materialen: tegels in hout, gres, steen of composiet. Om een esthetisch resultaat te verkrijgen dat voldoet aan uw verwachtingen, kiest u voor een dikte van 2 cm voor tegels in keramisch gres en minstens 3 cm indien u tegels in beton verkiest. De dikte van de betegeling is uitermate belangrijk om het terras en de nivellering van het terrein  perfect op elkaar af te stellen.

Een goedkope oplossing

Aangezien de bedekking van een terras dient te beantwoorden aan specifieke criteria, zijn de platen en tegels aangepast aan deze buitenruimte over het algemeen duur. Een betegeling op tegeldragers is echter goedkoop want het vereist geen dekvloer noch nivelleringswerken.

Let er echter op dat u een afloop van 1% behoudt bij het plaatsen van de tegeldragers, teneinde de afvoer van regenwater te bevorderen en een teveel aan vocht te vermijden dat voor een vroegtijdige beschadiging van de terrasbetegeling kan zorgen.

Een robuuste bedekking

In tegenstelling tot wat velen denken, zijn de tegeldragers die de basis van de terrasbetegeling vormen erg sterk. Dankzij hun fabricatiemateriaal, polypropyleen, kunnen ze grote lasten dragen, aangezien elke tegeldrager ontworpen is om een druk van meer dan 1 ton te dragen. Bovendien zijn ze bestand tegen temperatuurschommelingen.

Een slipvrije en stabiele vloer

Of ze nu uit beton, keramisch gres, composietmateriaal of steen bestaan, de tegels voor de betegeling op tegeldragers zijn slipvrij om een optimale bescherming te bieden aan de gebruikers van het terras. De tegeldragers garanderen de stabiliteit van de vloer aangezien ze jaren op hun plaats blijven, zelfs op een zachte ondergrond. Elke kop van een tegeldrager is voorzien van 4 pinnen om 4 hoeken van 4 tegels te bevestigen. Dankzij deze samenstelling hangen de tegels onderling goed aan elkaar en wordt de tussenafstand goed gerespecteerd.

Open voegen

Bij de plaatsing van een betegeling op tegeldragers dienen er geen voegen tussen de tegels te worden geplaatst. De open voegen zorgen voor een goede afvoer van het regenwater en beperken het risico op barsten, een fenomeen dat vaak voorkomt bij betegeling met opgevulde voegen.

De breedte van de voegen bedraagt over het algemeen 5 mm, maar kan groter of kleiner zijn in functie van de afmetingen van de tegels.

Andere voordelen van een betegeling op tegeldragers

– Aangezien de plaatsing van dit type betegeling geen mortel vereist, hoeft u geen kalkafzetting of uitbloeiingen te vrezen.

– Betegeling op tegeldragers kan gedemonteerd worden zonder dat u de tegels hoeft te breken. Daardoor zijn het onderhoud en het opsporen van eventuele waterlekken makkelijker.

– Dankzij de tegeldragers is het makkelijk het hoogteverschil te regelen tussen de betegeling en de deurdorpel of de vensterdeur die toegang verschaft tot het terras.

– Van zodra de plaatsing is afgerond, kan het terras meteen betreden worden. De tuinmeubels kunnen al worden geplaatst en er kan al op het terras gewandeld worden.

Een laatste raad

Bedek, alvorens u de tegeldragers plaatst, de voor de plaatsing van de betegeling afgebakende oppervlakte met een geotextiele folie. Deze voorzorg zal de wildgroei verhinderen van onkruid dat onder de bedekking kan groeien en zich tussen de tegels kan nestellen. Zo wordt het esthetische aspect van de betegeling op lange termijn behouden en zal uw terras makkelijker te onderhouden zijn.

Kortom, weet dat de keuze voor een betegeling op tegeldragers voor de bedekking van uw terras u de mogelijkheid biedt om snel van uw buitenruimte te genieten. Dus, tijd om er in te vliegen!

Category : Terras / Publié le 26 Mar 2019