Charter

Over Fecamo

Fecamo is een beroepsorganisatie die als zodanig erkend is door de Hoge Raad van de FOD Economie https://economie.fgov.be/fr

Het Kwaliteitscharter van de Federatie voor de Tegelzetters en Mozaïekwerkers van België

Het is een echte erecode om het beroep een beter imago te bezorgen door middel van een kwaliteitsgerichte aanpak.Dit charter werd opgesteld als antwoord op essentiële behoeften wanneer iemand werken heeft gepland.

“Aan welke vakman kan ik de werken met een gerust hart toevertrouwen?”
“Hoe kies ik een bekwame vakman?”
Deze vragen worden vaak aan familie, buren en vrienden gesteld.

Iemand die zo’n vraag krijgt, beveelt graag een elektricien, loodgieter, tegelzetter, … aan. Dus waarom geen lijst ter beschikking stellen van vakbekwame tegelzetters en mozaïekwerkers die zich extra onderscheiden inzake kwaliteit en klantentevredenheid?

En dit volledig gratis, zonder enige tussenpersoon

 • Het doel: klanten helpen bij hun keuze door ze naar uitstekende vakspecialisten te leiden De bijbedoeling: ernstige en deskundige aannemers-vaklui belonen voor de kwaliteit van hun werk Om aanspraak te kunnen maken op ons Kwaliteitscharter moet de aannemer-vakman: het bewijs leveren dat zijn klanten uiterst tevreden zijn. Aantonen dat zijn structuur financieel gezond is en dat hij alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen naleeft. Bewijzen dat zijn klanten tevreden zijn door middel van een tevredenheidsenquête die zijn klanten invullen. Hun meningen worden gecontroleerd en veel klanten worden rechtstreeks opgebeld.

Met overtuiging worden aanbevolen door een klant of een vakman met label. Het “Procarro”-kwaliteitscharter wil op dit domein de belangrijkste kwaliteitsreferentie zijn. Vaklui met dit charter worden zorgvuldig uitgekozen, zodat zij de perfecte kwaliteitsambassadeurs zijn.

U zoekt een vakman ? Wij zetten u op het juiste spoor !

De beste manier om een bekwame aannemer-vakman te vinden in uw buurt.

PROCARRO-kwaliteitscharter

 • Hoe werkt het?
 • Zoek een vakman die werd geselecteerd door ons kwaliteitscharter.
 • Spreek er met familie, vrienden en buren over, zodat het kwaliteitscharter dé referentie voor kwaliteit wordt.
 • Kent u een vakman die uitstekend werk levert?
 • Help ons.
 • Als u een vakman kent die goed werk levert, bezorg ons dan zijn kandidatuur, zodat hij kan toetreden tot ons Kwaliteitscharter. Het Kwaliteitscharter steunt op aanbevelingen, dit is een van de basisprincipes van ons project. Kennis, kunde en bekendheid.
 • Een tevredenheidsenquête invullen

Word “Mystery Client”: u hebt een beroep gedaan op een aannemer met een Procarro-Kwaliteitscharter? Dan is uw mening belangrijk!

Vul het formulier van de tevredenheidsenquête in.

De ondernemingen die op onze website staan vermeld, zijn schriftelijk de verbintenis aangegaan om de basisprincipes van onze community na te leven. Dit is de absolute minimumvoorwaarde om op onze webpagina’s vermeld te worden. Particulieren die contact opnemen met één of meer vermelde bedrijven beschikken over morele, ethische en juridische garanties voor een kwaliteitsvolle relatie in elke fase van hun project.
Deze principes gelden voor elke geboden service, van de offerte, over de uitwerking van een voorstel of complex bouwproject tot en met de levering en uitvoering.
De partijen die betrokken zijn bij het Kwaliteitscharter voldoen immers aan alle toetredingscriteria. Zij moeten onder andere voldoen aan juridische criteria en principes van beroepsethiek. Als zij deze principes niet naleven, kunnen zij van onze website worden verwijderd.

De aannemers die op onze website vermeld worden, gaan onder andere op de volgende domeinen verbintenissen aan

Charter voor kwaliteitsverbintenis
“PROFESSIONALE TEGELZETTER”

 •  Ik ga de verbintenis aan om u duidelijk te informeren over mijn activiteiten en bekwaamheden.
 • Ik ga de verbintenis aan om al na uw eerste oproep met u contact op te nemen.
 • Ik ga de verbintenis aan om u een duidelijke en nauwkeurige offerte te bezorgen binnen de afgesproken termijn.
 • Ik ga de verbintenis aan om de clausules van de offerte na te leven. En ze eventueel alleen te wijzigen in overleg met u.
 • Ik ga de verbintenis aan om de werken uit te voeren volgens de regels van de kunst, netjes en met oog voor de veiligheid, het milieu en de omgeving.
 • Ik ga de verbintenis aan om moeilijkheden snel op te lossen en het risico op een conflict op de bouwplaats te verminderen.
 • Ik ga de verbintenis aan om moeilijkheden snel op te lossen en het risico op een conflict op de bouwplaats te verminderen.
 • Ten slotte gaan de bedrijven de verbintenis aan om professioneel en vriendelijk om te gaan met consumenten, ongeacht de aard en de omvang van de voorgestelde projecten.

Beschrijving van deze activiteiten

Tegelwerken – Bekleding – Mozaïekwerken – Uitvoering van tegelwerken, bekleding, mozaïekwerken door een onderneming die: • zelf over gekwalificeerd personeel voor omkadering en uitvoering van het werk beschikt  • zelf beschikt over het materiaal dat vereist is voor de werken of dit huurt. De activiteit tegelwerken, bekleding en mozaïekwerken omvat het leveren en toepassen van materialen. Ze omvat de volgende bijbehorende werken: – klein metselwerk, te betegelen panelen – isolatie met dekvloeren of zwevende vloeren – geluidsisolatie onder de tegels – “Systeem voor waterkering onder tegels” in binnenlokalen om dragers die gevoelig zijn voor water te beschermen in vochtige ruimtes.