Online aanvraag om lid te worden van het PROCARRO quality charter van Fecamo

""
1
Ja, ik wens als lid van Fecamo tot het PROCARRO quality charter toe te treden
Naam van de vennootschap volgens de statuten (+ rechtsvorm):your full name
Commerciële benaming:your full name
Ondernemingsnummer:your full name
Adres van de maatschappelijke zetel:your full name
Correspondentieadres, indien verschillend van de maatschappelijke zetel:your full name
Telefoon:your full name
Activiteiten:your full name
Aantal bedienden:your full name
Aantal arbeiders:your full name
Contactpersonen:your full name
Gsm:your full name
Functie:your full name
Website:your full name
Vertegenwoordigd dooryour full name
De vennootschapyour full name
Wens tot het charter voor kwaliteitsverbintenis toe te treden en verbind mij ertoe om het charter voor kwaliteitsverbintenis te ondertekenen en na te leven (document in bijlage te ondertekenen) De overeenkomst ivm het charter voor kwaliteitsverbintenis na te leven
Previous
Next

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens gebeurt volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan. Uw gegevens worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Confederatie Bouw vzw, zodat u zoveel mogelijk voordeel haalt uit de rechten en voordelen die bij uw lidmaatschap horen.