Wereldwijd resultaat – Onze strategie

De strategie die Mapei volgt op het gebied van internationalisering, is gebaseerd op twee hoofddoelen: dichter bij de lokale behoeften zitten en reductie van de transportkosten tot een minimum. Mapei wil dichtbij de opdrachtgever en de klant zitten. Op de 5 continenten ligt de onbetwiste kracht van Mapei – zonder daarbij zichzelf te verloochenen – in het feit dat ons bedrijf niet voorbij gaat aan de eisen die in de verschillende landen worden gesteld. Daarom legt Mapei alle vertrouwen in de vakbekwaamheid van gekwalificeerde managers en werknemers die uit het gebied zelf afkomstig zijn.

Tegenwoordig telt Mapei 65 zustermaatschappijen, 18 hoofdonderzoeks- en ontwikkelingscentra, waarvan 1 corporate, en 62 productie-units, die elk tevens over een eigen laboratorium voor kwaliteitscontrole beschikken. Indrukwekkende cijfers die het verhaal vertellen van een ontwikkeling die in de jaren 1970 is begonnen en tot op heden voortduurt. Alleen al in de laatste 10 jaar zijn er, opgezet en aangekocht, 20 nieuwe zustermaatschappijen bij de Groep gekomen.

Van deze fabrieken produceert het merendeel eindproducten, terwijl andere strategische grondstoffen voor de Groep produceren, die gebruikt worden voor het maken van eindproducten: Va.Ga. produceert bijvoorbeeld geselecteerd kiezelzand, Gorka Cement aluminiumcement, Vinavil vinylacetaat- en acrylpolymeren en Rasco Bitumentechnik bitumenproducten.

De voortdurende internationalisering hangt direct samen met de omzetgroei in de laatste 20 jaar: in de jaren 1990 bedroeg deze 150 miljard lire, in 2001 werd een totale omzet behaald van 725 miljoen euro, waarvan 57% in het buitenland werd gerealiseerd. In 2011 bedroeg de totale omzet meer dan 2,1 miljard euro. Ook het aantal werknemers neemt sterk toe: begin jaren 1990 waren iets meer dan 500 mensen binnen de organisatie werkzaam, tegenwoordig meer dan 7500, waarvan 12% zich bezighoudt met onderzoek.

ONS “GROEN BELEID”

Sommige mensen zien de impact op het milieu als een druppel water in een oceaan. Wij bij Mapei zien het meer als een steen laten vallen in een vijver; dit veroorzaakt uitgaande rimpel effecten.

De jarenlange inzet van Mapei voor het milieu strekt zich uit tot onze faciliteiten, producten en processen – van het minimaliseren van afval tot het maximaliseren van het gebruik van gerecyclede materialen. Daarnaast ligt de focus bij onze Research & Development afdeling op het formuleren van ecologisch duurzame producten en systemen die geen oplosmiddelen of verontreinigende stoffen bevatten.

Mapei is de trotse vernieuwer van milieuvriendelijke oplossingen en een fabrikant van meer dan 150 LEED-conforme producten; de grootste selectie van eco-vriendelijke producten in de industrie

Systemen voor keramiek en natuursteen

 • Systemen voor het aanbrengen van keramiek en/of natuursteen op bestaande vloeren
 • Systemen voor het aanbrengen van keramiek en/of natuursteen op verwarmde vloeren
 • Systemen voor het aanbrengen van dunne porseleinen tegels
 • Snelle systemen voor het aanbrengen van keramiek en natuursteen
 • Systemen voor geluidsisolatie
 • Vervormbare systemen voor het leggen van porseleinen tegels op wanden buiten
 • Systemen voor de installatie van wanden en vloeren met een groot esthetisch aspect
 • Systemen voor het aanbrengen van keramiek en/of natuursteen op wanden en vloeren onder invloed van chemische stoffen
 • Waterdichtingsystemen voor het aanbrengen van keramiek
 • Compleet systeem voor het leggen en dressing metselwerk

Systemen voor thermische isolatie

 • Systems for Thermal Insulations
 • Specific thermal insulation cladding systems for every type of material
 • Thermal insulation cladding system