Elk Belg wordt geboren met een baksteen in zijn maag. Maar wat, als uw baksteen op uw maag blijft liggen?

Het spreekwoord zegt dat voorkomen beter is dan genezen. En dat geldt zeker voor bouwgeschillen. Zo kan de particuliere bouwheer zich net zoals de aannemer en de architect – vandaag tegen dergelijke incidenten wapenen door een beroep te doen op de onlangs opgerichte Verzoeningscommissie – Bouw

Voor particuliere bouwheren is een eigen huis bouwen dikwijls het resultaat van een jarenlang gekoesterde droom. Als het project dan eindelijk tot uitvoering komt, is de bouwheer gelukkig maar ook ongerust. Want in de meeste gevallen gaat het om het huis van zijn leven en mag hij geen fouten begaan. Zo zullen er waarschijnlijk momenten zijn waarop hij gaat twijfelen aan de goede afloop van de werken; mogelijk al vanaf het ogenblik dat hij een architect en aannemer kiest. En dat verbetert er niet op wanneer hij bijvoorbeeld in zijn omgeving heeft horen praten over geschillen die tijdens of na de uitvoering van bouwwerken zijn opgetreden.

Uw dossier Indienen

Om een dossier in te leiden volstaat het om het klachtenformulier te vervolledigen evenals het bevoegdheidsbeding te ondertekenen. Enkel een muisklik om deze te openen!

U kan uw dossier per mail indienen via het volgend e-mail adres: emmanuelle.salvatori@just.fgov.be

Beschikt u niet over een contract dat voorziet in het bevoegdheidsbeding, dan moet u het akkoord vragen van de partijen die u in de procedure wil betrekken.

Het secretariaat van de Commissie biedt u ook de mogelijkheid om op officiële manier de partijen uit te nodigen. Om dat te doen, moeten het formulier en de het ondertekende bevoegdheidsbeding toekomen op het secretariaat.

Het dossier is slechts correct ingeleid wanneer de Commissie het klachtenformulier en het door alle partijen ondertekende bevoegdheidsbeding of het aannemings- of architectencontract dat in haar bevoegdheid voorziet, ontvangt.